3 de marzo de 2015

Alberto Pons: “La pregunta és quin port necessitarem d’aquí a 30 anys”

Està oberta l’APB a una revisió a fons del projecte tenint en compte que bona part dels sectors la consideren desmesurada?

Hem parlat i debatut amb molta gent aquest projecte i no són tants els sectors que hi estan en contra. El que pot ser faci falta és acabar de convèncer de quines són les necessitats reals del port de Palma i quina és la millor opció per encertar a la primera. El pitjor que ens pot passar és fer un mal diagnòstic de la situació i errar en la decisió, perquè les conseqüències serien fatals per a les generacions futures. Jo no crec que els sectors la considerin tan desmesurada. El que passa és que encara no hem arribat al punt en què cada un reconegui les necessitats dels altres.

Entrevista completa en ARA Balears.

No hay comentarios:

Publicar un comentario